Sommer-
hockeyskolen

Sommerhockeyskolen på Lillehammer er for gutter og jenter i alderen 7-15 år.